น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

(Freebase)

Showing 1–32 of 208 results

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า หรือ Freebase เปรียบเสมือนเชื้อเพลิง ทำให้เกิดควัน กลิ่น รส ต่างๆ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า หรือ Freebase จะเหมาะกับกล่องบุหรี่ไฟฟ้า ยิงสด พวกที่ใช้ลวดสำลี และ Pod ที่คอยล์มีค่าโอมต่ำๆ เช่น 0.15,0.16,0.2,0.3,0.4,0.5

น้ำยาFreebase จะใช้ไฟในการยิงแรงๆปรับวัตเยอะๆ ควันเยอะ สายควันจะชอบ ซึ่งจะมีนิคโคตินต่ำ 0,3,6,9,12

PG คือ โพรพิลีนไกลคอล เป็นสารกลุ่มไกลคอล (glycol) ตัวหนึ่ง มีความเป็นพิษน้อยกว่าเอทิลีนไกลคอล จึงถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใช้เป็นตัวทำละลายในยาทา ยาฉีด และเครื่องสำอาง เช่น ครีมทาผิวชนิดต่างๆ ยาสีฟัน รวมไปถึงเป็นส่วนผสมในอาหาร
VG คือ Vegetable glycerin ถูกทำขึ้นมาจากน้ำมันและไขมันของส่วนผสมที่มีพื้นฐานจากพืชซึ่งโดยทั่วไปก็คือ น้ำมันมะพร้าวและน้ำมันปาล์ม

LINE LOGO SVG